URHEILUSEUROJEN FYYSISEN VALMENNUKSEN POLKU

Urheiluseurojen fyysisellä valmennuksella on kolme keskeistä tavoitetta johon valmennukseni pyrkii.

Tavoitteita ovat

Fyysinen osaaminen

Kaikkein keskeisin tavoite valmennuksessa on, että urheilija oppii hallitsemaan omaa kehoaan, täyttää fyysisesti lajin vaatimukset ja oppii ehkäisemään urheiluvammoja omalla harjoittelullaan.

Psyykkinen oppiminen

Valmennuksessani keskeistä on, että urheilija oppii valmennuksen aikana miksi fyysistä harjoittelua tehdään ja oppii esimerkiksi alku- ja loppuverryttelyn merkityksen harjoittelussa.

Sosiaalinen

Sosiaaliset taidot on isossa osassa harjoittelussa kuin harjoittelussa. Fyysisessä harjoittelussa hyvä yhteishenki tekee harjoittelu ympäristöstä kaikille mielekkäämmän. Minun tarjoamassa valmennuksessa tämä on korostunut monen joukkueen ja seuran kohdalla. Hyvä yhteishenki ja harjoittelu ilmapiiri lähtee valmentajasta, valmentaja luo ympäristön ja omalla esimerkillään edistää hyvää harjoittelu ympäristöä.

Kuinka urheiluseurasi pääsee valmennukseeni?

VAIHE 1

Tarvekartoitus

Urheiluseuran kontaktointi ja kartoitus millainen tarve seurallanne on fysiikkavalmennukselle.

VAIHE 2

Suunnitelman luominen

Mikäli löydämme yhdessä seuranne kanssa tarpeen. Laadin urheilijoillenne kausi-, jakso-, viikko- ja harjoituskerroille suunnitelman.

VAIHE 3

Tavoitteiden asettaminen

Ensimmäisten harjoituskertojen aikana asetamme urheilijoille yksilöllistetyt tavoitteet, jotta kehitystä tapahtuisi urheilijan taso huomioiden.

VAIHE 4

Etenemisen seuranta

Harjoittelun etenemistä seurataan jokaisen harjoituskerran yhteydessä pyrkimyksenä saada kerättyä tietoa jokaisen pelaajan edistyksestä.

VAIHE 5

Lajiliiton testit

Pelaajille toteutetaan lajiliiton testit, joilla mittaamme lajille tyypillisten ominaisuuksien kehitystä.

VALMENNUSKOULUTUKSET

Urheiluseuroille on tällä hetkellä seuraavat valmennuskoulutukset avoinna:

  • Fyysisen valmennuksen 2-osainen koulutus.
  • Valmentajana toimiminen perusteet.
  • Lasten ja nuorten kasvu ja kehitys.

 

Koulutuksien tavoitteena on tarjota urheiluseuroille helppo väylä kehittää toimintaansa.

Ota yhteyttä minuun käydään seuranne tarpeet ja aloitetaan yhteistyö.

OTA YHTEYTTÄ